OVER MIJ


In mijn verhalende sculpturen probeer ik steevast de menselijke emoties te exploreren. Vooral het onbehagen , de leemtes, angsten en twijfels genieten mijn voorkeur als uitgangspunt.

Maatschappijkritische sprookjesfiguren.

Pippi langkous nà Villa Kakelbont.


Ik maak overwegend gebruik van het medium klei in al zijn aspecten. 

Opbouw, drukmallen, boetseren,...

Ook bij de afwerking trek ik alle registers open.

Pigmentpoeders, engobes, onderglazuren, glazuren. More is more.


Zo creëer ik ogenschijnlijk kleurrijke personages die de toeschouwers lokken.

Binnenhalen als het ware, om pas dan de tristesse onder het vernislaagje te ontdekken.


Mijn werk is onlosmakelijk verbonden met muziek. Ik kies de titels van mijn beelden op basis van nummers die me beroeren, zowel tekstueel als melodisch.


Met muziek als zuurstof, klei als medium, schoonheid en kleur als katalysator en onbehagen als basis, laat ik de aandachtige kijker de wereld in mijn ogen zien. ABOUT ME


Within my narrative sculptures I'm invariably trying to explore the human emotions. Especially the uneasiness, the voids, fears and doubts are my preferred starting points.

Socially critical fairytail characters.

Pippi Longstocking àfter Villa Villekula.


I'm predominantly using clay as medium in all its aspects. 

Coilbuilding, pressmolds, sculpting,...

Also in the finishing I'm pulling out all of the stops. 

Stains, slips, underglazes, glazes. 

More is more.


That's how I create colourful characters who attract the spectator. Luring them in, so to speak, only then to discover the sadness under the layer of varnish.


My work is inextricably linked to music.

I choose the titles for my sculptures based on songs that move me, both lyrically and melodically.


With music as oxygen, clay as medium, beauty and colour as catalyst and uneasiness as base , i like to let the attentive viewer see the world in my eyes. MIJN WERKEXPOSITIES

SPECTRUM '24

JULI 2024

AIR BIEKORF 7.0 : ' OUT OF OFFICE '

april - mei 2023

EXPO IN EINDeloos te Eindhoven

maart - april 2023 

DUO EXPO MIDDELBURG

Juli 2022

Hedendaagse keramiek en schilderkunst. Laat je verrassen in een gezellig en eigenzinnig kader.